YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

 

Södra Sveriges Barn- och Ungdomspsykoterapeutiska förening

 

 

• Föreningens stadgar»

Varför finns Södra Sveriges barnpsykoterapeutiska förening?

• Styrelse »

Medlemmar i styrelsen.

• Aktuellt»

Årsmöte 24 mars, i Lund. Följt av medlemsmöte med diskussion

"Att rita, är det något att ha när det kommer till kritan?"

Om projektiva test, användning och nytta.

 

 

 

Det finns en hel del skrivet om psykoanalytiskt orienterad barn- och ungdomsterapi. Vi rekommenderar gärna att man läser en s.k. fallbeskrivning, om man vill få en verklig inblick i hur terapi kan hjälpa en ung människa. Det finns många terapier beskrivna, men Elisabeth Cleves beskrivningar (i litteraturtips nedan) utgör svenska, nutida fall.

 

 

Litteratur

Boalt Boëthius, Siv & Kihlbom, Magnus red. (1998). Åtta uppsatser om barnpsykoterapi Stockholm: Ericastiftelsen rapport nr 10

 

Cleve, Elisabeth (2000). Från kaos till sammanhang. Stockholm:Wahlström & Widstrand

 

Cleve, Elisabeth (2002). En stor och en liten är borta. Kristerapi med en tvåårig pojke. Stockholm:Wahlström & Widstrand

 

Cleve, Elisabeth (2010). Hur länge ska hon vara död?

 

Lanyado, Monica and Horne, Ann ed. (2005) The Handbook of Child & Adolescent Psychotherapy. Psychoanalytic Approaches.  London:Routledge

 

Winnicott, Donald W (1991).Pyret. En berättelse om den psykoanalytiska behandlingen av en liten flicka. Stockholm: Natur och Kultur

 

 

 

Tidskrifter:

Mellanrummet. Tidskrift om barn och ungdomspsykoterapi. Stockholm

Hemsida: www.enigma.se/mellanrummet

 

Journal of Child Psychotherapy. London

 

 

 

Länktips

 

Nedan finner du i dagsläget mest länkar till andra föreningar och institutioner som arbetar för barn- och ungdomspsykoterapi.

 

http://www.efpp.org

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Vår förening ingår i en europeisk sammanslutning för psykodynamiskt orienterade barn- och ungdomspsykoterapeuter EFPP. www.efpp.org

 

 

One of the many interesting and surprising experiences of the beginner in child analysis is to find in even very young children a capacity for insight which is often far greater than that of adults. 
Melanie Klein