YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

 

Södra Sveriges Barn- och Ungdomspsykoterapeutiska förening

 

 

• Föreningens stadgar»

Varför finns Södra Sveriges barnpsykoterapeutiska förening?

• Styrelse »

Medlemmar i styrelsen.

• Aktuellt»

Årsmöte 24 mars, i Lund. Följt av medlemsmöte med diskussion

"Att rita, är det något att ha när det kommer till kritan?"

Om projektiva test, användning och nytta.

 

 

 

Vill du komma i kontakt med någon som är utbildad barn- och ungdomspsykoterapeut?

 

Vår förening hjälper dig gärna till kontakt. De flesta medlemmar arbetar i offentlig verksamhet, men de som är privatpraktiserande psykoterapeuter kan här lägga in sina kontaktuppgifter.

 

 

Hässleholm

Leg. Psykolog Börje Palmberg AB

Nygatan 9 C
281 48 HÄSSLEHOLM
 
 

Lund

Margareta Vibergs barn- och ungdomsmottagning
Leg psykolog
Krafts torg 10 A
223 50 Lund
tel:046/307293, 0735768925

 

Malmö

Barn- och Familjepsykologen i Malmö

Ulrika Hult, leg psykolog

Holmgatan 4

21145 MALMÖ

www.ulrikahult.se

 

 

 

 

 

Vår förening ingår i en europeisk sammanslutning för psykodynamiskt orienterade barn- och ungdomspsykoterapeuter EFPP. www.efpp.org

 

 

One of the many interesting and surprising experiences of the beginner in child analysis is to find in even very young children a capacity for insight which is often far greater than that of adults. 
Melanie Klein