Södra Sveriges Barn- och Ungdomspsykoterapeutiska förening

 

 

• Föreningens stadgar»

Varför finns Södra Sveriges barnpsykoterapeutiska förening?

• Styrelse »

Medlemmar i styrelsen.

• Aktuellt»

Medlemsmöten, föreläsningar och andra aktiviteter i föreningen.

Om syskonskap - se under flikan Aktuellt

 

 

 

Välkommen till årsmöte!

 

torsdagen den 13 mars 2014 kl. 18:00

Sandgatan 6, Lund, Psykoanalytikernas hus

 

årsmöte med föreläsning

Synskadade barns anknytning

 

 

Föreläsningen hålls av Annika Rehn, synpedagog och arbetsterapeut och Katrin Bernstad, leg psykolog och leg psykoterapeut.

 

 

 

 

 

 

 

Varmt välkomna!  

VÄLKOMNA

Styrelsen

 

 

 

 

Ni har väl inte glömt betala medlemsavgiften?

 350 kronor till pg1583409-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmälan :

 anmäl om du vill ha matr