___________________________________________________________

Vi är en gemenskap av psykoterapeuter som arbetar med psykoterapi med barn och unga. Hos oss hittar du stöd, utveckling och nätverkande inom området.För dig som är medlem finns här information om föreningens verksamhet och möten. Även du som inte är medlem men har ett intresse av vårt område, kan delta i de flesta arrangemang vi anordnar.


Läs under fliken "Aktuellt" om vårens medlemsträff i Lund"Arbete med föräldrar utifrån barnets perspektiv"


17 maj kl 16:00Och du: boka redan nu in datumet:


15 november 2024


Vår förening anordnar en heldag för barn- och ungdomspsykoterapeuter i hela Norden kring autism och psykodynamisk barn- och ungdomsterapi. Mer information kommer!
Föreningen ingår i en europeisk sammanslutning för psykodynamiskt orienterade barn- och ungdomspsykoterapeuter EFPP. www.efpp.orgEFPP organiserar konferens i Warszawa 27-29 september. Läs mer på


https://efpp-conference2024.com/
Läs mer om psykodynamiskt arbete  i tidningen "Mellanrummet"

Nordisk tidskrift för barn- och ungdompsykoterapi!


https://www.mellanrummet.net/
Ko


Medlemsskap

Kontakta föreningens ordförande Börje Palmberg på info@barnterapisodra.se om du vill bli medlem. Du behöver ha en utbildning motsvarande steg 2 i barn- och ungdomspsykoterapi med psykodynamisk inriktning. Andra utbildningar prövas individuellt.


Medlemsskapet kostar

350 kr och betalas per kalenderår till föreningens

bankgiro 5176-7119

ange namn. 

Pengar att söka!

Har du koll på möjligheten för klienter med autistiska svårigheter och deras anhöriga att söka stöd för psykodynamisk terapi?

Gå in på länken nedan och läs mer:


https://evaochtovehansensstiftelse.se/

Vilka barn och ungdomar kan behöva psykoterapi?


Det finns olika skäl till att barn kan behöva psykoterapeutisk hjälp. Barn och ungdomar kan uppleva ett svårt lidande om de har mycket oro, rädslor och ångest som hindrar dem i vardagliga situationer. De kan tex få svårt att gå till skolan eller svårt att umgås med jämnåriga på egen hand. De kan brottas med låg självkänsla, dåligt självförtroende och känna sig misslyckade och nedstämda.


Ibland är det föräldrar och skolan som uppfattar att ett barn eller tonåring har problem som de behöver ha hjälp med. Det kan vara barn och ungdomar som har ett aggressivt beteende, är självdestruktiva; barn som inte kan leka eller umgås med jämngamla; barn som skolvägrar eller skolkar. För en del barn och ungdomar blir omgivningen oroad om den uppfattar att den unge inte kan utnyttja sina förmågor om tex oro, ängslan eller aggressivitet hindrar dem från inlärning eller deltagande i aktiviteter.


Barn och ungdomar kan också behöva professionell hjälp om de och/eller familjen kommer i kris; vid sjukdom, skilsmässor eller andra påfrestande livshändelser. I det psykoterapeutiska arbetet med barn och ungdomar är föräldrarna inblandade i olika omfattning beroende på barnets ålder och problem. Ofta bedrivs behandlingen med en regelbundenhet på 1 timme/vecka och behandlingen kan pågå frånnågra veckor till ibland flera år. Behandlingen utformas olika beroende på hur svårigheterna ser ut.


Vad hjälper barn och ungdomar?


När barn och ungdomar får hjälp att förstå sina egna reaktioner, får en bättre känsla av sammanhang i sitt liv och kan förstå sina reaktioner upplever de ofta en lättnad i sitt lidande och får större möjlighet att själv påverka sitt beteende och liv.


Vad gör man i psykoterapin?


Barnet eller ungdomen får tillsammans med terapeuten möjlighet att fritt uttrycka sina upplevelser, känslor, tankar och erfarenheter. Detta kan göras på många olika sätt beroende på mognad och förutsättningar, men samtalet och leken är vanligast. Kärnan i behandlingen är det samspel som uppstår i relationen mellan barnet och terapeuten. Samspelet skapar en möjlighet för barnet/ungdomen att reflektera över sina reaktioner, hitta ord att uttryckadem och få möjlighet att handskas med dem på ett mer ändamålsenligt sätt.


Är du som förälder orolig för ditt barn/tonåring eller önskar hjälp att förstå dina egna reaktioner på ditt barn kan du alltid konsultera en barn - och ungdomspsykoterapeut för vägledning.


unsplash