YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

 

Södra Sveriges Barn- och Ungdomspsykoterapeutiska förening

 

 

• Föreningens stadgar»

Varför finns Södra Sveriges barnpsykoterapeutiska förening?

• Styrelse »

Medlemmar i styrelsen.

• Aktuellt»

Föreläsning med Elisabeth Cleve 14 september!

 

 

 

Styrelsemedlemmar 2010:

 

ordförande Börje Palmberg   borjepalmberg@yahoo.se

 

 

v.ordförande Margareta Viberg         viberg@minpost.nu

 

 

kassör Eva Hansen                   evaghansen@hotmail.com

 

 

sekreterare Iris Torlöf Östenson      iris.torlof@telia.com

 

 

övriga:

 

Ulrika Hult                                     psykolog@ulrikahult.se

Anki Persson                            anki.e.persson@skane.se

Lars Bask                                     larsbask@gmail.com

 

 

 

websideansvarig                       info@barnterapisodra.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

One of the many interesting and surprising experiences of the beginner in child analysis is to find in even very young children a capacity for insight which is often far greater than that of adults. 
Melanie Klein