barnterapisodra © 2015 • Privacy Policy • Terms of Use

Aktuellt»

 

Medlemsarrangemang  på Sandgatan i Lund


Med anledning av 

covid-19 har vi beslutat att skjuta på vårens föreningsaktiviteter.


 

 

Styrelsemedlemmar 2016:

ordförande


Börje Palmberg             borjepalmberg@yahoo.se

vice ordförande


Ylva Kjerstadius        

kassör


Ulrika Hult                psykolog@ulrikahult.se

övriga:

Lars Bask


Anna Hammer      

                              

Karin Modigh (sekreterare)


Marianne Stjernkvist
websideansvarig                       info@barnterapisodra.se

One of the many interesting and surprising experiences of the beginner in child analysis is to find in even very young children a capacity for insight which is often far greater than that of adults.