barnterapisodra © 2015 • Privacy Policy • Terms of Use

Aktuellt»

 

Medlemsarrangemang  på Sandgatan i Lund


Med anledning av 

covid-19 har vi beslutat att skjuta på vårens föreningsaktiviteter.


 

 

Vill du komma i kontakt med någon som är utbildad barn- och ungdomspsykoterapeut?

Vår förening hjälper dig gärna till kontakt. De flesta medlemmar arbetar i offentlig verksamhet, men de som är privatpraktiserande psykoterapeuter kan här lägga in sina kontaktuppgifter.

Halmstad

Carina Andersson

Socionom/leg psykoterapeut

072 - 2211499

carina@capsykoterapi.se

www.capsykoterapi.seHässleholm

Leg. Psykolog Börje Palmberg AB

Nygatan 9 C

281 48 HÄSSLEHOLM

Mob 070-779 66 88


Anna Hammer

Socionom, Leg psykoterapeut

Frykholmsgatan 11

281 31 Hässleholm

072-454 99 91

info@hammerpsykoterapi.se

www.hammerpsykoterapi.se


Lund

Margareta Vibergs barn- och ungdomsmottagning

Leg psykolog

Krafts torg 10 A

223 50 Lund

tel:046/307293, 0735768925


Jenny Butler

Leg. psykoterapeut, bildterapeut och socionom

Stora Gråbrödersgatan 13

222 22 Lund

tel 0709531790

ateljemellanrummet@gmail.com

www.ateljemellanrummet.com


Malmö

Barn- och Familjepsykologen i Malmö

Ulrika Hult, leg psykolog

Holmgatan 4

21145 Malmö

tel 0765508007

Angelica Laurens Nymansson

leg. psykolog, psykoanalytiker barn/vuxen

S Förstadsgatan 23 a

21143 Malmö

tel 0706057334


Malmö Psykoterapimottagning Hans Lidman

Leg psykoterapeut barn/vuxen

tel 0706451447

www.lidman.nu


Marianne Stjernkvist
Leg.Psykoterapeut 

0734-165507
www.stjernkvistpsykoterapi.se


Magnus Tapper

leg. psykolog

tel 0733-727102

m.nilssontapper@hotmail.com

www.bokhaga.org


Moa Kristensson

Leg. psykoterapeut, aukt. socionom

0738-205581

psykoterapi@moakristensson.se

www.moakristensson.seKalmar/Ronneby

Anders Svensson

Leg psykoterapeut

Handledare

anders.mellanrummet@gmail.com

tel 0708-533245
Stockholm

May Nilsson

Leg psykoterapeut

may.nilsson@comhem.se

tel 0722092530